Sådan får du ret til dagpenge

For at få dagpenge skal du - udover at melde dig ledig - opfylde nogle dagpenge-krav, som du finder lige her.


Aktuelt: Fra 1. maj 2023 kommer der nye dagpenge-regler

Hvis du bliver færdig med din uddannelse (dimittend) den 1. maj 2023 og herefter:

 • Som dimittend får du ret til dagpenge i et år efter afsluttet uddannelse
 • Hvis du ikke har børn, bliver din dagpengesats sat ned efter de første tre måneders ledighed
 • Du skal opfylde et sprog- eller et tilknytningskrav

Hvis du er lønmodtager eller selvstændig, og du har ret til højeste dagpengesats den 1. maj 2023 og herefter:

 • Du får ret til en højere dagpengesats de første tre måneder, du er ledig. Det er det, der kaldes beskæftigelsestillægget.

Få dit overblik over de nye dagpenge-regler her

 

Optjening af dagpenge: De 2 dagpenge-krav du skal kende som lønmodtager og selvstændig

For at få ret til dagpenge skal du opfylde to krav:

 1. Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst et år.

 2. Du skal opfylde et indkomstkrav. I nogle situationer optjener du dog din dagpengeret ud fra et timekrav, fx hvis du tidligere har fået dagpenge.

Hvad betyder det at du skal opfylde et indkomstkrav?

Første gang du skal have dagpenge, bliver din ret til dagpenge beregnet ud fra din indkomst. Det er det, der kaldes indkomstkravet.

Indkomstkravet for 2023

Hvis du er fuldtidsforsikret 
 • Du skal opfylde et indkomstkrav på 254.328 kr. 

 • Du kan dog højest medregne 21.194 kr. af din indkomst pr. måned. 
Hvis du er deltidsforsikret
 • Du skal opfylde et indkomstkrav på 169.548 kr. 
 • Du kan dog højest medregne 14.129 kr. af din indkomst pr. måned.

Hvilke slags indkomst kan du bruge til indkomstkravet?

 • Din indkomst skal være optjent i en periode med medlemskab af en a-kasse, og indkomsten skal være indberettet til SKAT inden for tre år.
 • Du kan bruge al indkomst, som du betaler arbejdsmarkedsbidrag af.  Det kan fx være A-indkomst, B-indkomst eller overskud af selvstændig virksomhed. Overskud af selvstændig virksomhed skal fremgå af din årsopgørelse. 
 • Er du lønmodtager? Så skal du have været ansat på almindelige løn- og ansættelsesvilkår. Du kan altså ikke bruge støttet arbejde som fx jobrotation, revalidering og løntilskud til at optjene dagpenge.

Særligt for dig der er selvstændig!

I nogle situationer kan du blive nødt til at lukke din virksomhed. Find ud af, om det gælder for dig, og hvordan du i den situation skal forholde dig.


Få ret til dagpenge som nyuddannet

Som nyuddannet skal du opfylde tre dagpenge-krav for at få ret til dagpenge:

 1. Du skal have afsluttet en offentligt anerkendt erhvervs- eller videregående uddannelse normeret til mindst 18 måneder (90 ECTS). En gymnasial uddannelse kan ikke bruges.

 2. Du skal have haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før og efter uddannelsen.

 3. Du skal skriftligt bede a-kassen om rettighederne senest 14 dage efter endt uddannelse - uanset hvornår du har meldt dig ind.

Hvad hvis din uddannelse er kortere end 18 måneder?

For at kunne bruge din uddannelse til dagpenge skal uddannelsen være normeret til mindst 18 måneder. Er din uddannelse kortere end 18 måneder? Så kan du i udgangspunktet ikke bruge din uddannelse til at få ret til dagpenge. 

Der er dog en enkelt undtagelse, nemlig hvis din uddannelse er blevet afkortet, fordi du har fået merit for en tidligere uddannelse og du opfylder de øvrige krav:

 • Du har ikke  brugt den tidligere uddannelse til at få ret til dagpenge
 • Begge uddannelse opfylder de 3 dagpenge-krav for at få ret til dagpenge
 • Den tidligere uddannelse skal ligge inden for de seneste tre år
 • Den del af den tidligere uddannelse, der er giver merit for og den nye uddannelse skal tilsammen opfylde kravet om mindst 18 måneders varighed.

Hvad hvis man har fået merit for Hf-fag/gymnasiale fag eller på grund af erhvervserfaring? Så kan du desværre ikke bruge din uddannelse til at optjene dagpenge.

Hvad kan du få i dagpenge?

Som nyuddannet får du en fast dagpengesats, der ikke er afhængig af din indkomst.

Hvornår får du udbetalt dine første dagpenge?

Din ret til dagpenge og udbetalingen af dine første dagpenge afhænger af, hvornår du har meldt dig ind i a-kassen:

 Indmeldt i a-kassen  Du har ret til dagpenge fra
 Et år inden endt uddannelse  Dagen efter endt uddannelse
 Senest 14 dage efter endt uddannelse  En måned efter endt uddannelse
 Mere end 14 dage efter endt uddannelse  Tidligst efter et år med fuldtids- eller deltidsarbejde afhængig af din forsikringsstatus

 

Dagpengene bliver udbetalt den sidste hverdag i hver måned. Find alt, du har brug for at vide om din dagpenge-udbetaling – fx hvor, hvornår og hvordan du udfylder dit dagpengekort.


Har du allerede arbejde, skal på barsel eller andet efter endt uddannelse?

Så anbefaler vi, at du alligevel overholder fristen på de 14 dage. Så har du nemlig sikret dagpenge som nyuddannet, hvis du får brug for dagpenge på et senere tidspunkt.

Meld dig ledig

Skal du søge om dagpenge? Følg vores guide og meld dig ledig.